About Us

KOA's Past Presidents

Dr. PETER KILONZO

KOA President, Yr. 2021 - To Date

Dr. James Kigera

KOA President, Yr 2018-2020

Dr. Johnson Murila

KOA President, Yr 2016 - 2018

Dr. Lectary Lelei

KOA President, Yr 2014 - 2016

Dr. Vincent Mutiso

KOA President, Yr. 2012 - 2014

DR FRED OTSENYO

KOA President, Yr. 2010 - 2012

Prof. J. A. O. MULIMBA

KOA President, Yr. 2008 - 2010

Prof. L. N GAKUU

First KOA President